Informacje praktyczne i porady na temat "zielonej energii"

Miesieczne archiwum: Czerwiec 2014

Energia wiatrowa

Energia odnawialna uzyskiwana z przemieszczających się mas powietrza, jest kolejnym przykładem chętnego korzystania z odnawialnych źródeł energii. Do produkcji energii elektrycznej w szczególności wykorzystywane są turbiny wiatrowe wykorzystywane w elektrowni wiatrowej.

Czytaj dalej…

Dom prawdziwie oszczędny

W ostatnich czasach niezwykle popularne są domy energooszczędne. Pojawiło się bardzo wiele ofert budowy tak zwanych domów pasywnych. Są one budowane tak, aby pobierały one jak najmniej energii, dzięki czemu koszty utrzymania takiego domu są naprawdę niewielkie.

Co powoduje, że taki dom jest tak bardzo oszczędny, w porównaniu do innych domów? Przede wszystkim wykorzystanie odpowiednich materiałów, ustawienie domu w odpowiednim kierunku, jak również wykorzystanie naturalnych źródeł energii. Wśród nich wielkie znaczenie ma tak zwana zielona energia.

Czytaj dalej…

Rozwiązania proekologiczne w energetyce

Energetyka w naszym kraju

Polska jako członek Unii Europejskiej stopniowo wprowadza rozwiązania, mające na celu usprawnienie procesu wydobycia i przetwarzania węgla, czyli naszego głównego surowca energetycznego.

W ciągu kilkunastu lat zobowiązaliśmy się ograniczyć zdecydowanie powstające zanieczyszczenia, a także takie, które pozwalają zwiększyć produktywność tych technik.

Obecnie szacuje się, że w dalszym ciągu stosowane technologie nie są na tyle doskonałe, aby produktywność była większa niż 50%. Niestety nawet nowoczesne technologie nie obniżają także w wystarczającym stopniu poziomu zanieczyszczeń, powstających podczas jego przetwarzania. Czytaj dalej…

Opłacalność inwestycji w energię odnawialną

Niezależnie od tego, czy jesteśmy zwolennikami nowych idei proekologicznych i czy przekonują nas argumenty wielu dziś funkcjonujących organizacji zwanych potocznie „zielonymi”, wykorzystywanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych ma swoje niewątpliwe zalety.

Czytaj dalej…

Jakie korzyści możemy czerpać z energii słonecznej?

Biorąc pod uwagę jak ważna w obecnych czasach jest dbałość o środowisko interesującym rozwiązaniem wydaja się panele słoneczne. Jest wiele rodzajów paneli słonecznych, mianowicie płaskie, próżniowo – rurowe oraz skupiające. Co je różni? Różni je sposób działania. Albowiem mimo, iż wszystkie wykorzystują energie słoneczną robią to na różne sposoby.

Czytaj dalej…

Rozwijanie zielonej energii

Poszukiwanie alternatywnych źródeł energii prowadzi do rozwijania ekologicznych sposobów produkcji prądu. Jednym ze sposobów, jaki można skutecznie wykorzystać w naszych warunkach klimatycznych jest produkcja prądu z energii słonecznej.
Czytaj dalej…

Panele słoneczne – jak to działa?

Panele słoneczne zbudowane są z ogniw słonecznych nazywanych też fotowoltaicznymi. Są one produkowane zazwyczaj przy użyciu krzemu (Si), germanu (Ge) lub selenu (Se). Około 95% ogniw produkowanych jest przy użyciu krzemu krystalicznego. W Stanach Zjednoczonych podjęto prace nad nową technologią, która miałaby być wykorzystywana w produkcji systemów fotowoltaicznych. Doktor Alan Heeger i Guilermo Bazan próbują zastąpić w niej krzem tworzywem sztucznym połączonym z fulerenem dodawanymi do atramentu i drukowanymi. Dążą do stworzenia niedrogich, elastycznych i ogólnodostępnych modułów słonecznych.
Czytaj dalej…

Baterie słoneczne

Baterie słoneczne (kolektory słoneczne) są coraz częściej używaną alternatywą dla tradycyjnych metod pozyskiwania energii na terenie Polski. Nie mówimy tutaj już jedynie o działaniach na skalę krajową, ale także o indywidualnych działaniach ludzi, którzy decydują się na większe wykorzystywanie zielonej energii w swoich gospodarstwach domowych, właśnie poprzez instalowanie systemów fotowoltaicznych.

Czytaj dalej…

Panele słoneczne w autobusach nowej generacji

Panele słoneczne zamieniające energię słońca w prąd elektryczny w miejskich środkach transportu nie są już marzeniem, ani jedynie wizją przyszłości. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Lublinie we współpracy z Politechniką Lubelską planuje wyposażyć autobusy miejskie Lublina w panele fotowoltaiczne. Inwestycja planowana jest na wykonanie w przeciągu dwóch lat. Panele słoneczne zainstalowane na dachach pojazdów miałyby dostarczyć od 15 do 20 procent energii elektrycznej, jaka wykorzystywana jest w autobusach.
Czytaj dalej…

Rozwój i inwestycje w systemy fotowoltaiczne

Unia Europejska, a tym samym wszystkie kraje do niej należące, w tym Polska, rozwija energetykę nakierowaną na wykorzystanie źródeł energii odnawialnej. Promuje się inwestycje i działania powiązane w wytwarzaniem zielonej energii. Polska podpisała umowy międzynarodowe i dyrektywy, które zakładają, iż do 2020 roku udział energii odnawialnej w całkowitej konsumpcji energii w Unii wynosił będzie 20%, dla Polski poziom ten określono na wysokości 15%.
Czytaj dalej…

Rozwój i inwestycje w systemy fotowoltaiczne

Działania nakierowane na budowanie systemów przetwarzających energię słoneczną na energię elektryczną stały się jednymi z najbardziej promowanych na terenie naszego kraju.

Systemy fotowoltaiczne to obszar, który rozwija się prężnie i szybko. Wymogi dyrektyw unijnych oraz umów międzynarodowych zakładają, iż Polska do 2020 roku posiadać będzie 15% udział energii odnawialnej w całkowitym wykorzystywaniu energii, założenie dla całej Unii Europejskiej to 20%. Polska, co rok osiąga coraz wyższe poziomy udziału energii ze źródeł odnawialnych w konsumpcji energii ogółem.
Czytaj dalej…

Czy nadchodzi nowa era w technologii systemów fotowoltaicznych?

Mówi się, że energia słoneczna wysyłana na Ziemię w ciągu godziny jest w stanie spełnić roczne zapotrzebowanie na prąd. Od lat trwają prace zmierzająco do pozyskiwania coraz większej ilości energii ze źródeł odnawialnych takich właśnie jak słońce, wiatr czy woda.

Do uzyskiwania energii ze słońca niezbędny jest dobry system fotowoltaiczny. Jego częścią są panele fotowoltaiczne dzięki, którym odbywa się konwersja energii świetlnej w energię elektryczną. Budowa paneli słonecznych opiera się łączeniu ze sobą dużej ilości ogniw fotowoltaicznych.

Czytaj dalej…

Jak samemu zbudować panel słoneczny?

Panel słoneczny to niezbędny element każdego systemu, który posłużyć ma uzyskiwaniu prądu z energii słonecznej. Najprostszym wyjściem, dla większości z nas, jest kupienie gotowych paneli spośród wielu dostępnych na rynku. Jednakże każdy, kto ma chęci i umiejętności może samodzielnie zbudować panel słoneczny na własny domowy użytek.
Czytaj dalej…

Energia słoneczna w Polsce

Energia słoneczna staje się coraz bardziej popularna na terenie Europy, a tym samym Polski. Inwestycje w ekologiczne formy pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych z roku na rok są większe i bardziej opłacalne. Promienie słoneczne docierające na powierzchnię Ziemi niesie ze sobą ogromną ilość energii. Mierzy się ją wyznaczając natężenie promieniowania słonecznego.

Czytaj dalej…