Informacje praktyczne i porady na temat "zielonej energii"

Archiwalne: Informacje

Zalety energii słonecznej

Bardzo dużo mówi się o energii odnawialnej, energii słonecznej, wykorzystywaniu sił natury, ekologii i tak dalej. Ale czy rzeczywiście energia słoneczna ma aż tyle zalet, ile podkreślają zieloni? Przyjrzyjmy się szczegółom: Czytaj dalej…

Zielona energia – zajęcia dla dzieci

Jak wytłumaczyć dzieciom istotę odnawialnych źródeł energii, zasadność korzystania z dóbr wytwarzanych przez ogniwa słoneczne?

Projekt edukacyjny „Zielona energia” został stworzony z myślą o dzieciach i młodzieży. Jego zadaniem jest przede wszystkim szerzenie wiedzy na temat ekologii i umiejętności korzystania z energii odnawialnej. Jak powiedział koordynator projektu celem działań zgromadzonych wokół projektu zespołu jest przekonanie możliwie dużej liczby nastolatków do tego, że energia odnawialna jest świetną alternatywą dla tej tradycyjnej, konwencjonalnej. Czytaj dalej…

Ogniwo fotowoltaiczne

Ogniwo fotowoltaiczne jest to urządzenie pozwalające na przekształcenie energii słonecznej (czytaj więcej o zielona energia) na elektryczność, elektryczność gotową do wykorzystania w gospodarstwach domowych, czy zasilaniu oświetlenia ulicznego lub układów telemetrycznych. Czytaj dalej…

Fotowoltaika

Termin „energia odnawialna” słyszał chyba każdy z nas. Rosnąca moda na ekologiczne rozwiązania na każdym kroku stawia nas przed kolejnymi usługami i produktami „eko”. Ale czy słyszeliście kiedyś słowo „fotowoltaika”?

Prawda, że na pierwszy rzut wydaje się zupełnie obce? Cóż ono oznacza?

Zacznijmy od podstawowej definicji. Fotowoltaika, jak uczy Wikipedia, to nauka, która zajmuje się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną.

Inaczej, a może po prostu bardziej przyjaźnie, rzecz ujmując fotowoltaika to wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego. Trzeba przyznać, że co prawda jej codzienne wykorzystywanie wiąże się ze stosunkowo wysokimi kosztami, ale ze względu na swój ekologiczny i praktyczny charakter jest coraz częściej używana.
Czytaj dalej…

Energia Naszych Czasów

Zasoby węgla i ropy naftowej pomniejszają się z roku na rok. Dlatego ludzie zaczęli powoli zastanawiać się nad przyszłością. Wiele z tych osób pokładało nadzieje w moc energii słońca. Niestety, dawna technologia uniemożliwiała nam pełne wykorzystanie energii słonecznej.

Czytaj dalej…

Energia wiatrowa

Energia odnawialna uzyskiwana z przemieszczających się mas powietrza, jest kolejnym przykładem chętnego korzystania z odnawialnych źródeł energii. Do produkcji energii elektrycznej w szczególności wykorzystywane są turbiny wiatrowe wykorzystywane w elektrowni wiatrowej.

Czytaj dalej…

Dom prawdziwie oszczędny

W ostatnich czasach niezwykle popularne są domy energooszczędne. Pojawiło się bardzo wiele ofert budowy tak zwanych domów pasywnych. Są one budowane tak, aby pobierały one jak najmniej energii, dzięki czemu koszty utrzymania takiego domu są naprawdę niewielkie.

Co powoduje, że taki dom jest tak bardzo oszczędny, w porównaniu do innych domów? Przede wszystkim wykorzystanie odpowiednich materiałów, ustawienie domu w odpowiednim kierunku, jak również wykorzystanie naturalnych źródeł energii. Wśród nich wielkie znaczenie ma tak zwana zielona energia.

Czytaj dalej…

Rozwiązania proekologiczne w energetyce

Energetyka w naszym kraju

Polska jako członek Unii Europejskiej stopniowo wprowadza rozwiązania, mające na celu usprawnienie procesu wydobycia i przetwarzania węgla, czyli naszego głównego surowca energetycznego.

W ciągu kilkunastu lat zobowiązaliśmy się ograniczyć zdecydowanie powstające zanieczyszczenia, a także takie, które pozwalają zwiększyć produktywność tych technik.

Obecnie szacuje się, że w dalszym ciągu stosowane technologie nie są na tyle doskonałe, aby produktywność była większa niż 50%. Niestety nawet nowoczesne technologie nie obniżają także w wystarczającym stopniu poziomu zanieczyszczeń, powstających podczas jego przetwarzania. Czytaj dalej…

Opłacalność inwestycji w energię odnawialną

Niezależnie od tego, czy jesteśmy zwolennikami nowych idei proekologicznych i czy przekonują nas argumenty wielu dziś funkcjonujących organizacji zwanych potocznie „zielonymi”, wykorzystywanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych ma swoje niewątpliwe zalety.

Czytaj dalej…

Jakie korzyści możemy czerpać z energii słonecznej?

Biorąc pod uwagę jak ważna w obecnych czasach jest dbałość o środowisko interesującym rozwiązaniem wydaja się panele słoneczne. Jest wiele rodzajów paneli słonecznych, mianowicie płaskie, próżniowo – rurowe oraz skupiające. Co je różni? Różni je sposób działania. Albowiem mimo, iż wszystkie wykorzystują energie słoneczną robią to na różne sposoby.

Czytaj dalej…

Rozwijanie zielonej energii

Poszukiwanie alternatywnych źródeł energii prowadzi do rozwijania ekologicznych sposobów produkcji prądu. Jednym ze sposobów, jaki można skutecznie wykorzystać w naszych warunkach klimatycznych jest produkcja prądu z energii słonecznej.
Czytaj dalej…

Panele słoneczne – jak to działa?

Panele słoneczne zbudowane są z ogniw słonecznych nazywanych też fotowoltaicznymi. Są one produkowane zazwyczaj przy użyciu krzemu (Si), germanu (Ge) lub selenu (Se). Około 95% ogniw produkowanych jest przy użyciu krzemu krystalicznego. W Stanach Zjednoczonych podjęto prace nad nową technologią, która miałaby być wykorzystywana w produkcji systemów fotowoltaicznych. Doktor Alan Heeger i Guilermo Bazan próbują zastąpić w niej krzem tworzywem sztucznym połączonym z fulerenem dodawanymi do atramentu i drukowanymi. Dążą do stworzenia niedrogich, elastycznych i ogólnodostępnych modułów słonecznych.
Czytaj dalej…

Baterie słoneczne

Baterie słoneczne (kolektory słoneczne) są coraz częściej używaną alternatywą dla tradycyjnych metod pozyskiwania energii na terenie Polski. Nie mówimy tutaj już jedynie o działaniach na skalę krajową, ale także o indywidualnych działaniach ludzi, którzy decydują się na większe wykorzystywanie zielonej energii w swoich gospodarstwach domowych, właśnie poprzez instalowanie systemów fotowoltaicznych.

Czytaj dalej…

Panele słoneczne w autobusach nowej generacji

Panele słoneczne zamieniające energię słońca w prąd elektryczny w miejskich środkach transportu nie są już marzeniem, ani jedynie wizją przyszłości. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Lublinie we współpracy z Politechniką Lubelską planuje wyposażyć autobusy miejskie Lublina w panele fotowoltaiczne. Inwestycja planowana jest na wykonanie w przeciągu dwóch lat. Panele słoneczne zainstalowane na dachach pojazdów miałyby dostarczyć od 15 do 20 procent energii elektrycznej, jaka wykorzystywana jest w autobusach.
Czytaj dalej…

Rozwój i inwestycje w systemy fotowoltaiczne

Unia Europejska, a tym samym wszystkie kraje do niej należące, w tym Polska, rozwija energetykę nakierowaną na wykorzystanie źródeł energii odnawialnej. Promuje się inwestycje i działania powiązane w wytwarzaniem zielonej energii. Polska podpisała umowy międzynarodowe i dyrektywy, które zakładają, iż do 2020 roku udział energii odnawialnej w całkowitej konsumpcji energii w Unii wynosił będzie 20%, dla Polski poziom ten określono na wysokości 15%.
Czytaj dalej…

Rozwój i inwestycje w systemy fotowoltaiczne

Działania nakierowane na budowanie systemów przetwarzających energię słoneczną na energię elektryczną stały się jednymi z najbardziej promowanych na terenie naszego kraju.

Systemy fotowoltaiczne to obszar, który rozwija się prężnie i szybko. Wymogi dyrektyw unijnych oraz umów międzynarodowych zakładają, iż Polska do 2020 roku posiadać będzie 15% udział energii odnawialnej w całkowitym wykorzystywaniu energii, założenie dla całej Unii Europejskiej to 20%. Polska, co rok osiąga coraz wyższe poziomy udziału energii ze źródeł odnawialnych w konsumpcji energii ogółem.
Czytaj dalej…

Czy nadchodzi nowa era w technologii systemów fotowoltaicznych?

Mówi się, że energia słoneczna wysyłana na Ziemię w ciągu godziny jest w stanie spełnić roczne zapotrzebowanie na prąd. Od lat trwają prace zmierzająco do pozyskiwania coraz większej ilości energii ze źródeł odnawialnych takich właśnie jak słońce, wiatr czy woda.

Do uzyskiwania energii ze słońca niezbędny jest dobry system fotowoltaiczny. Jego częścią są panele fotowoltaiczne dzięki, którym odbywa się konwersja energii świetlnej w energię elektryczną. Budowa paneli słonecznych opiera się łączeniu ze sobą dużej ilości ogniw fotowoltaicznych.

Czytaj dalej…

Jak samemu zbudować panel słoneczny?

Panel słoneczny to niezbędny element każdego systemu, który posłużyć ma uzyskiwaniu prądu z energii słonecznej. Najprostszym wyjściem, dla większości z nas, jest kupienie gotowych paneli spośród wielu dostępnych na rynku. Jednakże każdy, kto ma chęci i umiejętności może samodzielnie zbudować panel słoneczny na własny domowy użytek.
Czytaj dalej…

Energia słoneczna w Polsce

Energia słoneczna staje się coraz bardziej popularna na terenie Europy, a tym samym Polski. Inwestycje w ekologiczne formy pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych z roku na rok są większe i bardziej opłacalne. Promienie słoneczne docierające na powierzchnię Ziemi niesie ze sobą ogromną ilość energii. Mierzy się ją wyznaczając natężenie promieniowania słonecznego.

Czytaj dalej…

Fotowoltaika

Ze względu na coraz większe zainteresowanie aspektami ekologicznymi oraz na dostępność promieniowania słonecznego w każdym miejscu na Ziemi fotowoltaika znajduje swoje miejsce i coraz szersze zastosowanie w dzisiejszym świecie. Oznaczana jest skrótem PV. Jej nazwa pochodzi od greckich słów „photos – słońce” oraz „volt – jednostka napięcia”. Słowa, które nierozerwalnie się z nią kojarzą to: panele fotowoltaiczne, panele słoneczne, baterie słoneczne czy też ogniwa fotowoltaiczne, które tworzą tak powszechnie już wykorzystywane systemy fotowoltaiczne.
Czytaj dalej…

Jak zamontować panele słoneczne? Część II

Panele fotowoltaiczne to coraz popularniejsza technologia, dzięki której domy zaopatrzane są w energię elektryczną. Pierwszym czynnikiem, nad którym należy zastanowić się planując montaż całego systemu jest odpowiednie miejsce wybierane pod względem padania jak największej ilości promieni słonecznych.
Czytaj dalej…

Jak wybrać odpowiedni panel słoneczny? Część II

Wybór i montaż odpowiedniego dla naszego domu systemu fotowoltaicznego to decyzja, która ma wpływ na jego opłacalność i pełne wykorzystanie. Czynnikami, które należy wziąć pod uwagę jest sprawność modułu, możliwości montażowe, cena, jakość, trwałość i przewidywane problemy oraz wygląd paneli słonecznych, które pozwolą cieszyć się inwestycją.
Czytaj dalej…

Jak wybrać odpowiedni panel słoneczny? Część I

Zielona energia staje się coraz bardziej popularna formą zasilania sieci energetycznych. Elektrownie wiatrowe czy wodne nie leżą zazwyczaj w zasięgu możliwości zwykłego człowieka, w odróżnieniu od prądu uzyskiwanego przy użyciu systemów solarnych. Zamontowanie i wykorzystywanie w domu paneli fotowoltaicznych jest dla każdego z nas w zasięgu ręki. Przy znajomości tematu jest to przedsięwzięcie nie tylko ekologiczne, ale też ekonomiczne. Inwestycja w odpowiednie panele słoneczne oznaczać może bowiem inwestycję w przyszłość, oszczędność i samowystarczalność. Jak wybrać panel słoneczny?
Czytaj dalej…

Systemy fotowoltaiczne w gospodarstwie domowym

Ekologiczne gospodarstwa domowe stają symbolem nowoczesności. Coraz więcej osób zaczyna rozumieć, że inwestycje w alternatywne systemy produkowania energii poprzez instalowanie ekologicznych technologii i korzystanie z tzw. zielonej energii.

Wiele gospodarstw domowych wyposażanych jest w wiatraki, które przetwarzają energię wiatru oraz panele słoneczne, których działanie polega na konwersji energii słonecznej w energię elektryczną lub cieplną. Czytaj dalej…

Autobusy zasilane słońcem

Panele słoneczne, dzięki którym zasilane będą autobusy nie są już marzeniem na przyszłość lecz realnym osiągnięciem teraźniejszości. Pierwszy autobus w pełni zasilany systemem fotowoltaicznym powstał w australijskim mieście Adelaide, nazywa się Tindo.

Czytaj dalej…

Ekologiczna energia w zasięgu każdego

Ekologiczna energia ma niesamowity potencjał. Od lat wiadomo, że słońce jest producentem ogromnej ilości energii. W ciągu godziny słońce przekazuje energię, która jest w stanie zaspokoić roczne zapotrzebowanie na prąd dla całej naszej planety.

Od lat amerykańscy naukowcy z uniwersytetu w Santa Barbara pracują nad nową technologią paneli słonecznych. Doktor Alan Heeger, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, ubolewa nad faktem niskiego wykorzystania energii słonecznej na świecie.

Powodem zauważonego przez niego problemu są koszty. Zainstalowanie paneli słonecznych na dachu domu to inwestycja, która zwraca się dopiero po kilku latach. Czytaj dalej…

Zrób to sam

Systemy fotowoltaiczne w tym panele słoneczne znajdują coraz więcej zastosowań w domach i w przemyśle. Można je skompletować dzięki dużemu asortymentowi prezentowanemu w sklepach. Jednak dla każdego, kto chciałby korzystać z tej zielonej energii słonecznej i zna się choć trochę na technice możliwe jest samodzielne wykonanie paneli słonecznych.

Czytaj dalej…

Energia odnawialna sprawą dobra światowego

Energia odnawialna staje się od lat sprawą dobra światowego. Konferencje i Szczyty Klimatyczne są szansą na rozmowę i debatę związaną z technologiami ekologicznymi, za pomocą których mamy zmieniać świat na lepszy.

Od lat trwa dyskusja na temat energii odnawialnej, która ma być przyszłością ekologicznego, lepszego świata. Panele słoneczne, panele fotowoltaiczne, wiatraki czy elektrownie wodne są coraz częściej wykorzystywane w przemyśle energetycznym.

Czytaj dalej…

Panele słoneczne w Wierzchosławicach

Wierzchosławice, wieś położna około 10 km na zachód od Tarnowa, to miejsce, która może się pochwalić największą farmą słoneczną w Polsce. Panele słoneczne działają tam od 30 września 2011 roku.

Farma wybudowana została dzięki środkom z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dotowanego przez Unię Europejską oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Czytaj dalej…