Informacje praktyczne i porady na temat "zielonej energii"

Energia słoneczna w Polsce

Energia słoneczna staje się coraz bardziej popularna na terenie Europy, a tym samym Polski. Inwestycje w ekologiczne formy pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych z roku na rok są większe i bardziej opłacalne. Promienie słoneczne docierające na powierzchnię Ziemi niesie ze sobą ogromną ilość energii. Mierzy się ją wyznaczając natężenie promieniowania słonecznego.

W Polsce, podobnie, jak w Niemczech czy Francji, wartość natężenia wynosi 900 – 1200 kWh/m2.

Przetwarzanie promieniowania słonecznego związane jest z dwoma obszarami. Zamianą na energię cieplną, przy pomocy kolektorów słonecznych. Liczy się, że energia uzyskiwana w ten sposób pozwala zaoszczędzić ok 60-70% kosztów ogrzewania wody czy też centralnego ogrzewania. Drugim sposobem wykorzystywania promieniowania słonecznego jest jego konwersja w energię elektryczną. Wykorzystuje się do tego panele fotowoltaiczne.

Technologia zasilania urządzeń poprzez reakcje zachodzące w panelu słonecznym wykorzystywana jest w światłach sygnalizacyjnych na drodze, sygnalizacjach lotniczych i morskich, w biletomatach, parkomatach, budkach telefonicznych, światłach na wysokich budynkach, w urządzeniach komunikacyjnych, także tych przenośnych.

Nie dziwią już dachy domów pokryte panelami słonecznymi, dzięki czemu właściciele gospodarstwa stają się dużo bardziej niezależni i samowystarczalni w kwestii energii.
Coraz częstszym widokiem stają się farmy solarne. Są to ogromne pola pełne paneli fotowoltaicznych produkujących energię gromadzoną w elektrowniach. Polska podobnie, jak inne kraje europejskie, zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, dąży do uzyskiwania około 15 – 20% energii właśnie ze źródeł odnawialnych.