Informacje praktyczne i porady na temat "zielonej energii"

Energia wiatrowa

Energia odnawialna uzyskiwana z przemieszczających się mas powietrza, jest kolejnym przykładem chętnego korzystania z odnawialnych źródeł energii. Do produkcji energii elektrycznej w szczególności wykorzystywane są turbiny wiatrowe wykorzystywane w elektrowni wiatrowej.

Ze względu na to, że moc generowana przez turbiny może się gwałtownie zmieniać w ciągu dnia – przez co rzadko turbiny pracują z pełnią mocy – miejsca w których są stawiane, są dokładnie poddawane selekcji, aby w pełni móc wykorzystać siłę mas powietrza. Z tego względu farmy turbin powietrznych powstają przy oceanach (znacznych masach wody) bądź na wzniesieniach, gdzie te warunki są najkorzystniejsze.

Energia pod ziemią – źródła geotermalne

Kolejnym przykładem odnawialnej energii jest energia geotermalna uzyskiwana z odwiertów przeprowadzanych na znacznych głębokościach. Wtłaczana woda po zetknięciu z gorącymi skałami jest zwracana i wykorzystywana do ogrzewania powierzchni domostw. Niestety w tym przypadku znaczną wadą jest mała dostępność odpowiednich miejsc do odwiertów.

Niemniej jednak energia geotermalna w przeciwieństwie do energii wiatrowej czy też energii słonecznej jest dostępna przez cały czas, niezależnie od warunków atmosferycznych.