Informacje praktyczne i porady na temat "zielonej energii"

Jak zamontować panele słoneczne? Część I

Panele fotowoltaiczne są coraz częściej wykorzystywaną technologią. Promieniowanie słoneczne, ogólnodostępne na naszej planecie, staje się popularną zieloną energią. Inwestycja w tego typu systemy zwraca się już po kilku latach, zapewniając nam nie tylko ekologiczne, ale i ekonomiczne gospodarstwo domowe.

Decydując się na wykorzystanie w naszym domu paneli słonecznych musimy zastanowić się nad możliwościami ich montażu. Pod uwagę należy wziąć kilka czynników. Pierwszym i najważniejszym jest dobór odpowiedniego miejsca ze względu na jak pełniejsze wykorzystanie promieniowania słonecznego. Panele słoneczne wyprodukują tyle energii, na ile pozwolą im warunki. Zasada jest dość prosta. Im więcej promieni słonecznych padających na panel fotowoltaiczny, tym więcej wyprodukowanej energii.

Jasne wydaje się więc, że miejsce montażu paneli wydaje się być kluczowe w planowaniu efektywności całej instalacji. Wydajność funkcjonowania systemu zależy nie tylko od jego umiejscowienia, ale też kąta nachylenia. Poza promieniowaniem bezpośrednim, mamy też promieniowanie rozproszone (w czasie zachmurzenia) oraz promieniowanie odbite. Jest kilka zasad, których stosowanie zapewni, iż nasze panele słoneczne okażą się efektywne.

Po pierwsze panele należy ustawiać w kierunku południowym lub południowo wschodnim. Po drugie trzeba wybrać miejsce, które nigdy nie jest zacienione. Cień często powoduje odcięcie działania poszczególnych ogniw, a czasem całego panelu fotowoltaicznego. Po trzecie najkorzystniejszym kątem nachylenia paneli jest kąt 35 stopni. Dzięki temu padają na niego promienie, które są wszystkimi trzema składowymi promieniowania słonecznego.