Informacje praktyczne i porady na temat "zielonej energii"

Panele słoneczne – jak to działa?

Panele słoneczne zbudowane są z ogniw słonecznych nazywanych też fotowoltaicznymi. Są one produkowane zazwyczaj przy użyciu krzemu (Si), germanu (Ge) lub selenu (Se). Około 95% ogniw produkowanych jest przy użyciu krzemu krystalicznego. W Stanach Zjednoczonych podjęto prace nad nową technologią, która miałaby być wykorzystywana w produkcji systemów fotowoltaicznych. Doktor Alan Heeger i Guilermo Bazan próbują zastąpić w niej krzem tworzywem sztucznym połączonym z fulerenem dodawanymi do atramentu i drukowanymi. Dążą do stworzenia niedrogich, elastycznych i ogólnodostępnych modułów słonecznych.

Zadaniem baterii słonecznych jest zamienianie energii słonecznej, czyli światła dostarczanego na powierzchnię ziemi przez słońce w energię elektryczną. Ogniwa wykorzystywane do budowy paneli fotowoltaicznych są dwuwarstwowe. Pomiędzy warstwą pozytywną (zwaną też plus) a negatywną (zwaną minus) powstaje napięcie elektryczne i mówiąc najprościej płynie prąd. Dzieje się tak w momencie padania na ich powierzchnię promieni słonecznych. Przemiana energii słonecznej w energię elektryczną nazywana jest zjawiskiem fotowoltaicznym.

Panele fotowoltaiczne zbudowane są zawsze w oparciu i kilka zasad. Ogniwa, połączone ze sobą szeregowo, umieszczane są pomiędzy dwoma szybami, które zapewniają dostęp promieni słonecznych do modułu. Wszystko to oprawione jest w sztywne ramy, które zapewniają wytrzymałość w użytkowaniu. W zależności od budowy, wielkości, jakości wykorzystanych elementów i poziomu nasłonecznienia panele słoneczne osiągają różne parametry.

Mogą być wykorzystywane indywidualnie do zasilania własnych sieci energetycznych, ale też mogą dostarczać prąd do sieci zbiorczej. Każdy z tych sposobów działania charakteryzuje się jednym: energia wytwarzana w ten sposób jest przyjazna środowisku i niewątpliwie jest dobrą inwestycją w przyszłość.