Informacje praktyczne i porady na temat "zielonej energii"

Rozwiązania proekologiczne w energetyce

Energetyka w naszym kraju

Polska jako członek Unii Europejskiej stopniowo wprowadza rozwiązania, mające na celu usprawnienie procesu wydobycia i przetwarzania węgla, czyli naszego głównego surowca energetycznego.

W ciągu kilkunastu lat zobowiązaliśmy się ograniczyć zdecydowanie powstające zanieczyszczenia, a także takie, które pozwalają zwiększyć produktywność tych technik.

Obecnie szacuje się, że w dalszym ciągu stosowane technologie nie są na tyle doskonałe, aby produktywność była większa niż 50%. Niestety nawet nowoczesne technologie nie obniżają także w wystarczającym stopniu poziomu zanieczyszczeń, powstających podczas jego przetwarzania.

A więc co dalej?

W dalekiej orbicie zainteresowań Polski leży na pewno energia jądrowa i plany pierwszej Polskiej elektrowni atomowej. Są to jednak perspektywy oddalone w czasie, które wobec ostatnio nieprzychylnym opiniom wobec wytwarzania tego sposobu energii są coraz bardziej odraczane w czasie.

Energia z „łupków” to też daleka perspektywa czasu. A może jednak energia odnawialna będzie dla Polski dobrym rozwiązaniem? Wobec diametralnych zmian klimatu i niepokojących prognoz ekologów inwestowanie w energię, niepowodującą zanieczyszczenia, wydaje się najbardziej sensownym rozwiązaniem.

Energetyka wodna i wiatrowa to na pewno dobre przykłady energii odnawialnej, ale ilość pozyskanej energii często bywa niewystarczająca. Zresztą energia wodna nie do końca jest proekologiczna. Zielona energia, która na pewno jest warta zainteresowania, to także energia, która czerpana jest ze Słońca.

Rozwiązanie dla każdego

Obecnie sądzi się, że każdy może pozyskiwać energię słoneczną. I jest to prawda, ponieważ wystarczy zainstalować panele słoneczne na swoim dachu i cieszyć się pełnym uniezależnieniem od elektrowni cieplnej. Rozwiązania, w których używa się baterie słoneczne są co prawda jeszcze drogie, ale w dłuższej perspektywie czasu są bardziej opłacalne i lepsze dla środowiska naturalnego.

Energia słoneczna pozwala uzyskać także ogromne porcje energii. Jeżeli więc rozwój technologiczny będzie nadal postępował w kierunku stosowania coraz bardziej skutecznych i długotrwałych materiałów na panele i baterie słoneczne, to stanie się ona coraz częściej stosowana na świecie. Wprowadzanie nowych rozwiązań w panelach fotowoltaicznych pozwalają uzyskiwać coraz wyższe skuteczności w pozyskiwaniu energii.

Oczywiście tak uzyskaną energię trzeba również magazynować, aby była ona również dostępna w miesiącach o mniejszej ilości światła.

Podsumowując energia słoneczna powinna być rozwiązaniem XXI wieku i z naszą pomocą może stać się to wcześniej, niż później.