Informacje praktyczne i porady na temat "zielonej energii"

Rozwój i inwestycje w systemy fotowoltaiczne

Unia Europejska, a tym samym wszystkie kraje do niej należące, w tym Polska, rozwija energetykę nakierowaną na wykorzystanie źródeł energii odnawialnej. Promuje się inwestycje i działania powiązane w wytwarzaniem zielonej energii. Polska podpisała umowy międzynarodowe i dyrektywy, które zakładają, iż do 2020 roku udział energii odnawialnej w całkowitej konsumpcji energii w Unii wynosił będzie 20%, dla Polski poziom ten określono na wysokości 15%.

Nasz kraj co roku osiąga coraz wyższe poziomy korzystania z energii wiatru, wody i słońca, w roku 2010 było to 9,3% a w roku 2011 już 10,4%. Inwestycje powstają na poziomie indywidualnym – coraz częstsze staje się montowanie paneli fotowoltaicznych w prywatnych gospodarstwach domowych oraz narodowym – przedsiębiorstwa budują farmy solarne, gdzie przy użyciu tysięcy paneli słonecznych wytwarza się coraz większe ilości energii elektrycznej.

Największą, do tej pory, farmą słoneczną Polski poszczycić się mogą Wierzchosławice, wieś położna około 10 km na zachód od Tarnowa. Ta farma paneli fotowoltaicznych działa od 30 września 2011 roku. Zbudowana jest z 4445 paneli słonecznych o całkowitej mocy 1MW. Farmą zarządza spółka Energia Wierzchosławice, które planuje rozbudowę farmy o kolejne trzy tysiące paneli słonecznych. Moc farmy miałaby wtedy wynosić 1,8MW.

Najnowszy plan budowy kolejnej farmy solarnej zakłada postawienie 5122 paneli słonecznych w Gorzałkowicach – Zdroju.  Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów chce zainwestować w kilka elektrownii opartych zarówno o pozyskiwanie energii z wody, jak i ze słońca. Farma paneli słonecznych w Gorzałkowicach – Zdroju ma mieć moc 1,3MW i może stać się największą tego typu elektrownią w Polsce.

Farma paneli fotowoltaicznych w Wierzchosławicach w pierwszym roku działania przyniosła około miliona złotych zysku. Pokazuje to tym bardziej, że tego typu inwestycje to nie tylko zysk ekologiczny, ale też korzyści ekonomiczne.