Informacje praktyczne i porady na temat "zielonej energii"

Rozwój i inwestycje w systemy fotowoltaiczne

Działania nakierowane na budowanie systemów przetwarzających energię słoneczną na energię elektryczną stały się jednymi z najbardziej promowanych na terenie naszego kraju.

Systemy fotowoltaiczne to obszar, który rozwija się prężnie i szybko. Wymogi dyrektyw unijnych oraz umów międzynarodowych zakładają, iż Polska do 2020 roku posiadać będzie 15% udział energii odnawialnej w całkowitym wykorzystywaniu energii, założenie dla całej Unii Europejskiej to 20%. Polska, co rok osiąga coraz wyższe poziomy udziału energii ze źródeł odnawialnych w konsumpcji energii ogółem.

W 2010 roku było 9,3%, a w 2011 już 10,4%. Dążenia do podwyższania zużycia tzw. zielonej energii sprawiają, że powstają kolejne inwestycje opierające się na wykorzystaniu energii słonecznej. Osoby prywatne mogą ubiegać się o dotacje na montaż paneli fotowoltaicznych. Budowane są kolejne farmy słoneczne, składające się z tysięcy paneli słonecznych, wytwarzających ogromne ilości energii.

Najnowszy plan rozszerzania rynku energii ze źródeł odnawialnych pojawił się na Śląsku. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów przygotowało już projekt budowy elektrowni słonecznej w Gorzałkowicach – Zdroju. Na wałach otaczających zbiornik wodny przedsiębiorstwo chce zamontować 5122 panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 1,3MW. Jeśli inwestycja się uda, będzie to największa tego typu elektrownia słoneczna w Polsce.

GPW inwestuje w rozwój energetyki źródeł odnawialnych. Są to wszystko tylko plany, jednak jeśli zostaną zrealizowane na Śląsku powstanie sześć elektrowni opartych na odnawialnych źródłach energii. Trzy z nich maja być elektrowniami wodnymi, trzy pozostałe mają się opierać o wykorzystanie paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej.