Informacje praktyczne i porady na temat "zielonej energii"

Jak wybrać odpowiedni panel słoneczny? Część II

Wybór i montaż odpowiedniego dla naszego domu systemu fotowoltaicznego to decyzja, która ma wpływ na jego opłacalność i pełne wykorzystanie. Czynnikami, które należy wziąć pod uwagę jest sprawność modułu, możliwości montażowe, cena, jakość, trwałość i przewidywane problemy oraz wygląd paneli słonecznych, które pozwolą cieszyć się inwestycją.

Wybierać można spośród wielu opcji. Najbardziej popularne są moduły polikrystaliczne  wykonane z krzemu krystalicznego. Najnowsza generacja, która dopiero od niedawna wchodzi na rynek to moduły cienkowarstwowe CIGS, które charakteryzują się bardzo wysoką sprawnością (ok. 15%).

Pomimo niewielkich różnic w wyglądzie (poprzez ramę taka sama grubość, co moduły polikrystaliczne)  nazwę swoją zawdzięczają około 100 razy cieńszym ogniwom zastosowanym w produkcji niż ogniwa krzemowe wykorzystywane do budowy polikrystalicznych paneli słonecznych. Jedną z najtańszych opcji jest cienkowarstwowy moduł tellurek kadmu CdTe.

Jednakże ze względu na bez ramowe wykonanie, a przez to niższą trwałość i trudność w montażu, nie jest polecany do wykorzystywania w instalacjach dachowych.
Wydajność i produktywność modułów zależy od technologii wykonania. Wszystkie panele fotowoltaiczne tracą rocznie średnio ok. 0,6 do 1% wydajności. Moduły wykonane z krzemu mają wysoki temperaturowy współczynnik mocy. Ich sprawność spada wraz ze wzrostem temperatury.

Moduły cienkowarstwowe mają wyższą czułość spektralną, która decyduje o ilości absorbowanej energii słonecznej. Znaczne różnice na tym polu można zauważyć zimą, kiedy to dzięki modułom cienkowarstwowym możemy uzyskać więcej energii elektrycznej.  Wszystkie moduły ramowe są bardzo wytrzymałe, spełniając normy powinny wytrzymywać nacisk minimum 240 kg na metr kwadratowy.

Cena paneli słonecznych jest zbliżona, jednak bardziej popularne są moduły polikrystaliczne niż moduły CIGS. Wynikać to może z większej dostępności na rynku, gdyż produkuje je znacznie więcej producentów.

Przy dokładnym przemyśleniu i poznaniu od nas zależy, czy zdecydujemy się na klasyczny, szeroko znany moduł polikrystaliczny, czy może spróbujemy zainwestować w instalację nowych, cienkowarstwowych paneli fotowoltaicznych.