Informacje praktyczne i porady na temat "zielonej energii"

Zielona energia – zajęcia dla dzieci

Jak wytłumaczyć dzieciom istotę odnawialnych źródeł energii, zasadność korzystania z dóbr wytwarzanych przez ogniwa słoneczne?

Projekt edukacyjny „Zielona energia” został stworzony z myślą o dzieciach i młodzieży. Jego zadaniem jest przede wszystkim szerzenie wiedzy na temat ekologii i umiejętności korzystania z energii odnawialnej. Jak powiedział koordynator projektu celem działań zgromadzonych wokół projektu zespołu jest przekonanie możliwie dużej liczby nastolatków do tego, że energia odnawialna jest świetną alternatywą dla tej tradycyjnej, konwencjonalnej.

Nieodpłatne warsztaty organizowane w ramach „Zielonej energii” poszerzają wiedzę dzieci, młodzieży, ale także ich nauczycieli i wychowawców o sposobach pozyskiwania energii. Spotkania przeprowadzane są regularnie już od 2011 roku między innymi w województwie mazowieckim, śląskim, podkarpackim i małopolskim.

Warsztaty dedykowane nauczycielom oprócz przekazywanej wiedzy zawierają również propozycje scenariuszy lekcji wraz z arkuszami pracy, prezentacje multimedialne na temat odnawialnych źródeł energii (w niej animacje, kalkulatory i gry), plansze i inne zabawy pozwalające na ciekawe poprowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczniów.

W ramach prowadzonych w projekcie działań ogłoszone były konkursy dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Nastolatkowie według własnej inwencji przygotowywali prezentacje multimedialne lub fotoreportaże. Natomiast dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych zdobywały „ekologiczną” wiedzę rywalizując w zakresie pomysłu i wykonania rysunków lub fotografii.

Już teraz czekamy na kolejne projekty i inicjatywy, które będą wspierać edukację ekologiczną.